RSS

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Kiên Giang

28 Mar
1 54 01 Thành phố Rạch Giá
2 54 02 Thị xã Hà Tiên
3 54 03 Huyện Kiên Lương
4 54 04 Huyện Hòn Đất
5 54 05 Huyện Tân Hiệp
6 54 06 Huyện Châu Thành
7 54 07 Huyện Giồng Riềng
8 54 08 Huyện Gò Quao
9 54 09 Huyện An Biên
10 54 10 Huyện An Minh
11 54 11 Huyện Vĩnh Thuận
12 54 12 Huyện Phú Quốc
13 54 13 Huyện Kiên Hải
14 54 14 Huyện U minh Thượng
 

One response to “DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Kiên Giang

  1. Tuyền

    April 9, 2012 at 3:01 am

    thông tin này cũ rồi, bây giờ KG thêm 1 huyện nữa, huyện Giang Thành

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: