RSS

Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

29 Mar

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Vinh%20Long_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 
 

Tags: , ,

One response to “Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

  1. Bùi Đức Năng

    August 5, 2011 at 12:36 pm

    Bản đồ này đã cũ, tỉnh Vĩnh Long còn có huyện Bình Tân được thành lập năm 2007, sao không thấy trên bản đồ?

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: