RSS

Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội

29 Mar

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Noi_resize.jpg

Hà Nội trước khi sát nhập Hà Tây về!

 

Bản đồ nội thành Hà Nội:

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/TT%20TP%20Ha%20Noi_resize.jpg

Bản đồ Hà Tây cũ:

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Tay_resize.jpg

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: