RSS

About

Đây là trang web cung cấp bản đồ hành chính các tỉnh thành phố của Việt Nam. Hướng tới sẽ cung cấp bản đồ hành chính của cả các quận huyện.

Vì điều kiện chưa cho phép nên chúng tôi mới chỉ đưa bản đồ có độ phân giải nhỏ lên web để tham khảo. Với các bản đồ cỡ lớn, vui lòng truy cập: http://diendantailieu.com/ Để có thể xem và tải các bản đồ với độ phân giải và chính xác cao!

Trân trọng cám ơn!

Mong hợp tác và góp ý: hotline: 0988.674.911 !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: