RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh An Giang

Bản đồ hành chính tỉnh An Giang

Bản đồ hành chính tỉnh An Giang

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/An%20Giang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh An Giang

1 51 01 Thành phố Long Xuyên
2 51 02 Thị xã Châu Đốc
3 51 03 Huyện An Phú
4 51 04 Huyện Tân Châu
5 51 05 Huyện Phú Tân
6 51 06 Huyện Tịnh Biên
7 51 07 Huyện Tri Tôn
8 51 08 Huyện Châu Phú
9 51 09 Huyện Chợ Mới
10 51 10 Huyện Châu Thành
11 51 11 Huyện Thoại Sơn