RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bạc Liêu

Bản đồ hành chính tỉnh Bạc Liêu

Bản đồ hành chính tỉnh Bạc Liêu

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Bac%20Lieu_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bạc Liêu

1 60 01 Thị xã Bạc Liêu
2 60 02 Huyện Vĩnh Lợi
3 60 03 Huyện Hồng Dân
4 60 04 Huyện Giá Rai
5 60 05 Huyện Phước Long
6 60 06 Huyện Đông Hải
7 60 07 Huyện Hoà Bình