RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Bac%20Giang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bắc Giang

1 18 01 Thành phố Bắc Giang
2 18 02 Huyện Yên Thế
3 18 03 Huyện Lục Ngạn
4 18 04 Huyện Sơn Động
5 18 05 Huyện Lục Nam
6 18 06 Huyện Tân Yên
7 18 07 Huyện Hiệp Hoà
8 18 08 Huyện Lạng Giang
9 18 09 Huyện Việt Yên
10 18 10 Huyện Yên Dũng