RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Kạn

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Kạn

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Kạn

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Bac%20Kan_resize.jpg

 

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bắc Kạn

1 11 01 Thị xã Bắc Kạn
2 11 02 Huyện Chợ Đồn
3 11 03 Huyện Bạch Thông
4 11 04 Huyện Na Rì
5 11 05 Huyện Ngân Sơn
6 11 06 Huyện Ba Bể
7 11 07 Huyện Chợ Mới
8 11 08 Huyện Pác Nặm