RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Bac%20Ninh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bắc Ninh

1 19 01 Thành phố Bắc Ninh
2 19 02 Huyện Yên Phong
3 19 03 Huyện Quế Võ.
4 19 04 Huyện Tiên Du
5 19 05 Huyện Từ Sơn
6 19 06 Huyện Thuận Thành
7 19 07 Huyện Gia Bình
8 19 08 Huyện Lương Tài