RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ba%20Ria%20Vung%20Tau_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , , , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1 52 01 Thành phố Vũng Tàu
2 52 02 Thị xã Bà Rịa
3 52 03 Huyện Xuyên Mộc
4 52 04 Huyện Long Điền
5 52 05 Huyện Côn Đảo
6 52 06 Huyện Tân Thành
7 52 07 Huyện Châu Đức
8 52 08 Huyện Đất Đỏ