RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Binh%20Dinh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bình Định

1 37 01 Thành phố Quy Nhơn
2 37 02 Huyện An Lão
3 37 03 Huyện Hoài Ân
4 37 04 Huyện Hoài Nhơn
5 37 05 Huyện Phù Mỹ
6 37 06 Huyện Phù Cát
7 37 07 Huyện Vĩnh Thạnh
8 37 08 Huyện Tây Sơn
9 37 09 Huyện Vân Canh
10 37 10 Huyện An Nhơn
11 37 11 Huyện Tuy Phước