RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phước

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phước

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phước

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Binh%20Phuoc_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bình Phước

1 43 01 Thị xã Đồng Xoài
2 43 02 Huyện Đồng Phú
3 43 03 Huyện Chơn Thành
4 43 04 Huyện Bình Long
5 43 05 Huyện Lộc Ninh
6 43 06 Huyện Bù Đốp
7 43 07 Huyện Phước Long
8 43 08 Huyện Bù Đăng