RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Binh%20Thuan_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Bình Thuận

1 47 01 Thành phố Phan Thiết
2 47 02 Huyện Tuy Phong
3 47 03 Huyện Bắc Bình
4 47 04 Huyện Hàm Thuận Bắc
5 47 05 Huyện Hàm Thuận Nam
6 47 06 Huyện Hàm Tân
7 47 07 Huyện Đức Linh
8 47 08 Huyện Tánh Linh
9 47 09 Huyện đảo Phú Quý
10 47 10 Thị xã LaGi