RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Cao%20Bang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Cao Bằng

1 06 01 Thị xã Cao Bằng
2 06 02 Huyện Bảo Lạc
3 06 03 Huyện Thông Nông
4 06 04 Huyện Hà Quảng
5 06 05 Huyện Trà Lĩnh
6 06 06 Huyện Trùng Khánh
7 06 07 Huyện Nguyên Bình
8 06 08 Huyện Hoà An
9 06 09 Huyện Quảng Uyên
10 06 10 Huyện Thạch An
11 06 11 Huyện Hạ Lang
12 06 12 Huyện Bảo Lâm
13 06 13 Huyện Phục Hoà