RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Dong%20Thap_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Đồng Tháp

1 50 01 Thành phố Cao Lãnh
2 50 02 Thị xã Sa Đéc
3 50 03 Huyện Tân Hồng
4 50 04 Huyện Hồng Ngự
5 50 05 Huyện Tam Nông
6 50 06 Huyện Thanh Bình
7 50 07 Huyện Cao Lãnh
8 50 08 Huyện Lấp Vò
9 50 09 Huyện Tháp Mười
10 50 10 Huyện Lai Vung
11 50 11 Huyện Châu Thành