RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai

Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai

Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Gia%20Lai_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Gia Lai

1 38 01 Thành phố Pleiku
2 38 02 Huyện Chư Păh
3 38 03 Huyện Mang Yang
4 38 04 Huyện Kbang
5 38 05 Thị xã An Khê
6 38 06 Huyện Kông Chro
7 38 07 Huyện Đức Cơ
8 38 08 Huyện Chưprông
9 38 09 Huyện Chư Sê
10 38 10 Huyện Ayunpa
11 38 11 Huyện Krông Pa
12 38 12 Huyện Ia Grai
13 38 13 Huyện Đăk Đoa
14 38 14 Huyện Ia Pa
15 38 15 Huyện Đăk Pơ
16 38 16 Huyện Phú Thiện