RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương

Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương

Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Hai%20Duong_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Hải Dương

1 21 01 Thành phố Hải Dương
2 21 02 Huyện Chí Linh
3 21 03 Huyện Nam Sách
4 21 04 Huyện Kinh Môn
5 21 05 Huyện Gia Lộc
6 21 06 Huyện Tứ Kỳ
7 21 07 Huyện Thanh Miện
8 21 08 Huyện Ninh Giang
9 21 09 Huyện Cẩm Giàng
10 21 10 Huyện Thanh Hà
12 21 11 Huyện Kim Thành
13 21 12 Huyện Bình Giang