RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Hà Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Giang

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Giang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 
 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Hà Giang

1 05 01 Thành phố Hà Giang
2 05 02 Huyện Đồng Văn
3 05 03 Huyện Mèo Vạc
4 05 04 Huyện Yên Minh
5 05 05 Huyện Quản Bạ
6 05 06 Huyện Vị Xuyên
7 05 07 Huyện Bắc Mê
8 05 08 Huyện Hoàng Su Phì
9 05 09 Huyện Xín Mần
10 05 10 Huyện Bắc Quang
11 05 11 Huyện Quang Bình