RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nam

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nam

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nam

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Nam_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Hà Nam

1 24 01 Thị xã Phủ Lý
2 24 02 Huyện Duy Tiên
3 24 03 Huyện Kim Bảng
4 24 04 Huyện Lý Nhân
5 24 05 Huỵện Thanh Liêm
6 24 06 Huyện Bình Lục