RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Tĩnh

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Tinh01_resize.jpg

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Tinh%2002_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 
 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Hà Tĩnh

1 30 01 Thành phố Hà Tĩnh
2 30 02 Thị xã Hồng Lĩnh
3 30 03 Huyện Hương Sơn
4 30 04 Huyện Đức Thọ
5 30 05 Huyện Nghi Xuân
6 30 06 Huyện Can Lộc
7 30 07 Huyện Hương Khê
8 30 08 Huyện Thạch Hà
9 30 09 Huyện Cẩm Xuyên
10 30 10 Huyện Kỳ Anh
11 30 11 Huyện Vũ Quang
12 30 12 Huyện Lộc Hà