RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Hoa%20Binh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Hòa Bình

1 23 01 Thành phố Hoà Bình
2 23 02 Huyện Đà Bắc
3 23 03 Huyện Mai Châu
4 23 04 Huyện Tân Lạc
5 23 05 Huyện Lạc Sơn
6 23 06 Huyện Kỳ Sơn
7 23 07 Huyện Lưương Sơn
8 23 08 Huyện Kim Bôi
9 23 09 Huyện Lạc Thuỷ
10 23 10 Huyện Yên Thuỷ
12 23 11 Huyện Cao Phong