RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ hành chính Khánh Hòa

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Khánh Hòa

1 41 01 Thành phố Nha Trang
2 41 02 Huyện Vạn Ninh
3 41 03 Huyện Ninh Hoà
4 41 04 Huyện Diên Khánh
5 41 05 Huyện Khánh Vĩnh
6 41 06 Thị xã Cam Ranh
7 41 07 Huyện Khánh Sơn
8 41 08 Huyện Trường Sa
9 41 09 Huyện Cam Lâm
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.