RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Khanh%20Hoa_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Khánh Hòa

1 41 01 Thành phố Nha Trang
2 41 02 Huyện Vạn Ninh
3 41 03 Huyện Ninh Hoà
4 41 04 Huyện Diên Khánh
5 41 05 Huyện Khánh Vĩnh
6 41 06 Thị xã Cam Ranh
7 41 07 Huyện Khánh Sơn
8 41 08 Huyện Trường Sa
9 41 09 Huyện Cam Lâm