RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Kien%20Giang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Kiên Giang

1 54 01 Thành phố Rạch Giá
2 54 02 Thị xã Hà Tiên
3 54 03 Huyện Kiên Lương
4 54 04 Huyện Hòn Đất
5 54 05 Huyện Tân Hiệp
6 54 06 Huyện Châu Thành
7 54 07 Huyện Giồng Riềng
8 54 08 Huyện Gò Quao
9 54 09 Huyện An Biên
10 54 10 Huyện An Minh
11 54 11 Huyện Vĩnh Thuận
12 54 12 Huyện Phú Quốc
13 54 13 Huyện Kiên Hải
14 54 14 Huyện U minh Thượng