RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Kon%20Tum_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Kon Tum

1 36 01 Thị xã KonTum
2 36 02 Huyện Đăk Glei
3 36 03 Huyện Ngọc Hồi
4 36 04 Huyện Đăk Tô
5 36 05 Huyện Sa Thầy
6 36 06 Huyện Kon Plong
7 36 07 Huyện Đăk Hà
8 36 08 Huyện Kon Rộy
9 36 09 Huyện Tu Mơ Rông