RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Lang%20Son_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Lạng Sơn

1 10 01 Thành phố Lạng Sơn
2 10 02 Huyện Tràng Định
3 10 03 Huyện Bình Gia
4 10 04 Huyện Văn Lãng
5 10 05 Huyện Bắc Sơn
6 10 06 Huyện Văn Quan
7 10 07 Huyện Cao Lộc
8 10 08 Huyện Lộc Bình
9 10 09 Huyện Chi Lăng
10 10 10 Huyện Đình Lập
12 10 11 Huyện Hữu Lũng