RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Lai%20Chau_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Lai Châu

1 07 01 Thị xã Lai Châu
2 07 02 Huyện Tam Đường
3 07 03 Huyện Phong Thổ
4 07 04 Huyện Sìn Hồ
5 07 05 Huyện Mường Tè
6 07 06 Huyện Than Uyên