RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Lam%20Dong_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Lâm Đồng

1 42 01 Thành phố Đà Lạt
2 42 02 Thị xã. Bảo Lộc
3 42 03 Huyện Đức Trọng
4 42 04 Huyện Di Linh
5 42 05 Huyện Đơn Dương
6 42 06 Huyện Lạc Dương
7 42 07 Huyện Đạ Huoai
8 42 08 Huyện Đạ Tẻh
9 42 09 Huyện Cát Tiên
10 42 10 Huyện Lâm Hà
11 42 11 Huyện Bảo Lâm
12 42 12 Huyện Đam Rông