RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai

Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai

Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Lao%20Cai_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Lào Cai

1 08 01 Thành phố Lào Cai
2 08 02 Huyện Xi Ma Cai
3 08 03 Huyện Bát Xát
4 08 04 Huyện Bảo Thắng
5 08 05 Huyện Sa Pa
6 08 06 Huyện Văn Bàn
7 08 07 Huyện Bảo Yên
8 08 08 Huyện Bắc Hà
9 08 09 Huyện Mường Khương