RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Nghe%20An01_resize.jpg
https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Nghe%20An%2002_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Nghệ An

1 29 01 Thành phố Vinh
2 29 02 Thị xã Cửa Lò
3 29 03 Huyện Quỳ Châu
4 29 04 Huyện Quỳ Hợp
5 29 05 Huyện Nghĩa Đàn
6 29 06 Huyện Quỳnh Lưu
7 29 07 Huyện Kỳ Sơn
8 29 08 Huyện Tương Dương
9 29 09 Huyện Con Cuông
10 29 10 Huyện Tân Kỳ
11 29 11 Huyện Yên Thành
12 29 12 Huyện Diễn Châu
13 29 13 Huyện Anh Sơn
14 29 14 Huyện Đô Lương
15 29 15 Huyện Thanh Chương
16 29 16 Huyện Nghi Lộc
17 29 17 Huyện Nam Đàn
18 29 18 Huyện Hưng Nguyên
19 29 19 Huyện Quế Phong