RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Bình

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ninh%20Binh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Ninh Bình

1 27 01 Thành phố Ninh Bình
2 27 02 Thị xã Tam Điệp
3 27 03 Huyện Nho Quan
4 27 04 Huyện Gia Viễn
5 27 05 Huyện Hoa Lư
6 27 06 Huyện Yên Mô
7 27 07 Huyện Kim Sơn
8 27 08 Huyện Yên Khánh