RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ hành chính Ninh Thuận

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Ninh Thuận

1 45 01 Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
2 45 02 Huyện Ninh Sơn
3 45 03 Huyện Ninh Phước
4 45 04 Huyện Bác Ái
5 45 05 Huyện Thuận Bắc
6 45 06 Huyện Ninh Hải
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.