RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Phu%20Tho_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của tỉnh Phú Thọ

1 15 01 TP. Việt Trì
2 15 02 Thị xã Phú Thọ
3 15 03 Huyện Đoan Hùng
4 15 04 Huyện Thanh Ba
5 15 05 Huyện Hạ Hoà
6 15 06 Huyện Cẩm Khê
7 15 07 Huyện Yên Lập
8 15 08 Huyện Thanh Sơn
9 15 09 Huyện Phù Ninh
10 15 10 Huyện Lâm Thao
11 15 11 Huyện Tam Nông
12 15 12 Huyện Thanh Thủy
13 15 13 Huyện Tân Sơn