RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Phu%20Tho_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của tỉnh Phú Thọ

1 15 01 TP. Việt Trì
2 15 02 Thị xã Phú Thọ
3 15 03 Huyện Đoan Hùng
4 15 04 Huyện Thanh Ba
5 15 05 Huyện Hạ Hoà
6 15 06 Huyện Cẩm Khê
7 15 07 Huyện Yên Lập
8 15 08 Huyện Thanh Sơn
9 15 09 Huyện Phù Ninh
10 15 10 Huyện Lâm Thao
11 15 11 Huyện Tam Nông
12 15 12 Huyện Thanh Thủy
13 15 13 Huyện Tân Sơn
 
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.