RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Phu%20Yen_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Phú Yên

1 39 01 Thị xã Tuy Hoà
2 39 02 Huyện Đồng Xuân
3 39 03 Huyện Sông Cầu
4 39 04 Huyện Tuy An
5 39 05 Huyện Sơn Hoà
6 39 06 Huyện Sông Hinh
7 39 07 Huyện Đông Hoà
8 39 08 Huyện Phú Hoà
9 39 09 Huyện Tây Hoà