RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Quang%20Binh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Quảng Bình

1 31 01 Thành phố Đồng Hới
2 31 02 Huyện Tuyên Hoá
3 31 03 Huyện Minh Hoá
4 31 04 Huyện Quảng Trạch
5 31 05 Huyện Bố Trạch
6 31 06 Huyện Quảng Ninh
7 31 07 Huyện Lệ Thuỷ