RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Quang%20Nam_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Quảng Nam

1 34 01 Thành phố Tam Kỳ
2 34 02 Thị xã Hội An
3 34 03 Huyện Duy Xuyên
4 34 04 Huyện Điện Bàn
5 34 05 Huyện Đại Lộc
6 34 06 Huyện Quế Sơn
7 34 07 Huyện Hiệp Đức
8 34 08 Huyện Thăng Bình
9 34 09 Huyện Núi Thành
10 34 10 Huyện Tiên Phước
11 34 11 Huyện Bắc Trà My
12 34 12 Huyện Đông Giang
13 34 13 Huyện Nam Giang
14 34 14 Huyện Phước Sơn
15 34 15 Huyện Nam Trà My
16 34 16 Huyện Tây Giang
17 34 17 Huyện Phú Ninh