RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Quang%20ngai_resize.jpg

 

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Quảng Ngãi

1 35 01 Thành phố Quảng Ngãi
2 35 02 Huyện Lý Sơn
3 35 03 Huyện Bình Sơn
4 35 04 Huyện Trà Bồng
5 35 05 Huyện Sơn Tịnh
6 35 06 Huyện Sơn Hà
7 35 07 Huyện Tư Nghĩa
8 35 08 Huyện Nghĩa Hành
9 35 09 Huyện Minh Long
10 35 10 Huyện Mộ Đức
11 35 11 Huyện Đức Phổ
12 35 12 Huyện Ba Tơ
13 35 13 Huyện Sơn Tây
14 35 14 Huyện Tây Trà