RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Quang%20Ninh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Quảng Ninh

1 17 01 TP. Hạ Long
2 17 02 Thị xã Cẩm Phả
3 17 03 Thị xã Uông Bí
4 17 04 Thị xã Móng Cái
5 17 05 Huyện Bình Liêu
6 17 06 Huyện Đầm Hà
7 17 07 Huyện Hải Hà
8 17 08 Huyện Tiên Yên
9 17 09 Huyện Ba Chẽ
10 17 10 Huyện Đông Triều
11 17 11 Huyện Yên Hưng
12 17 12 Huyện Hoành Bồ
13 17 13 Huyện Vân Đồn
14 17 14 Huyện Cô Tô