RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Trị

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Trị

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Trị

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Quang%20Tri_resize.jpg

 

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Quảng Trị

1 32 01 Thị xã Đông Hà
2 32 02 Thị xã Quảng Trị
3 32 03 Huyện Vĩnh Linh
4 32 04 Huyện Gio Linh
5 32 05 Huyện Cam Lộ
6 32 06 Huyện Triệu Phong
7 32 07 Huyện Hải Lăng
8 32 08 Huyện Hướng Hoá
9 32 09 Huyện Đăk Rông
10 32 10 Huyện đảo Cồn cỏ