RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La

Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La

Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La

Bản đồ hành chính Sơn La

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Sơn La

1 14 01 Thị xã Sơn La
2 14 02 Huyện Quỳnh Nhai
3 14 03 Huyện Mường La
4 14 04 Huyện Thuận Châu
5 14 05 Huyện Bắc Yên
6 14 06 Huyện Phù Yên
7 14 07 Huyện Mai Sơn
8 14 08 Huyện Yên Châu
9 14 09 Huyện Sông Mã
10 14 10 Huyện Mộc Châu
11 14 11 Huyện Sốp Cộp
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.