RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng

Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng

Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Soc%20Trang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Sóc Trăng

1 59 01 Thành phố Sóc Trăng
2 59 02 Huyện Kế Sách
3 59 03 Huyện Mỹ Tú
4 59 04 Huyện Mỹ Xuyên
5 59 05 Huyện Thạnh Trị
6 59 06 Huyện Long Phú
7 59 07 Huyện Vĩnh Châu
8 59 08 Huyện Cù Lao Dung
9 59 09 Huyện Ngã Năm
10 59 10 Huyện Châu Thành
11 59 11 Huyện Trần Đề