RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh

Bản đồ hành chính Tây Ninh

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Tây Ninh

1 46 01 Thị xã Tây Ninh
2 46 02 Huyện Tân Biên
3 46 03 Huyện Tân Châu
4 46 04 Huyện Dương Minh Châu
5 46 05 Huyện Châu Thành
6 46 06 Huyện Hoà Thành
7 46 07 Huyện Bến Cầu
8 46 08 Huyện Gò Dầu
9 46 09 Huyện Trảng Bàng
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.