RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên – Huế

Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên – Huế

Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên – Huế

Bản đồ hành chính Thừa Thiên - Huế

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Thừa Thiên – Huế

1 33 01 TP. Huế
2 33 02 Huyện Phong Điền
3 33 03 Huyện Quảng Điền
4 33 04 Huyện Hương Trà
5 33 05 Huyện Phú Vang
6 33 06 Huyện Hương Thuỷ
7 33 07 Huyện Phú Lộc
8 33 08 Huyện Nam Đông
9 33 09 Huyện A Lưới
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.