RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Trà Vinh

Bản đồ hành chính tỉnh Trà Vinh

Bản đồ hành chính tỉnh Trà Vinh

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Tra%20Vinh_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Trà Vinh

1 58 01 Thị xã Trà Vinh
2 58 02 Huyện Càng Long
3 58 03 Huyện Cầu Kè
4 58 04 Huyện Tiểu Cần
5 58 05 Huyện Châu Thành
6 58 06 Huyện Trà Cú
7 58 07 Huyện Cầu Ngang
8 58 08 Huyện Duyên Hải