RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang

Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang

Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Tuyen%20Quang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Tuyên Quang

1 09 01 Thành phố Tuyên Quang
2 09 02 Huyện Na Hang
3 09 03 Huyện Chiêm Hoá
4 09 04 Huyện Hàm Yên
5 09 05 Huyện Yên Sơn
6 09 06 Huyện Sơn Dương