RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

https://i2.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Vinh%20Long_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 
 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Vĩnh Long

1 57 01 Thị xã Vĩnh Long
2 57 02 Huyện Long Hồ
3 57 03 Huyện Mang Thít
4 57 04 Huyện Bình Minh
5 57 05 Huyện Tam Bình
6 57 06 Huyện Trà Ôn
7 57 07 Huyện Vũng Liêm
8 57 08 Huyện Bình Tân