RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

 

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Vinh%20Phuc_resize.jpg

Click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Vĩnh Phúc

1 16 01 Thành phố Vĩnh Yên
2 16 02 Huyện Tam Dương
3 16 03 Huyện Lập Thạch
4 16 04 Huyện Vĩnh Tường
5 16 05 Huyện Yên Lạc
6 16 06 Huyện Bình Xuyên
7 16 07 Huyện Mê Linh
8 16 08 Thị xã Phúc Yên
9 16 09 Huyện Tam Đảo