RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái

Bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái

Bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái

https://i1.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Yen%20Bai_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Yên Bái

1 13 01 Thành phố Yên Bái
2 13 02 Thị xã Nghĩa Lộ
3 13 03 Huyện Văn Yên
4 13 04 Huyện Yên Bình
5 13 05 Huyện Mù Cang Chải
6 13 06 Huyện Văn Chấn
7 13 07 Huyện Trấn Yên
8 13 08 Huyện Trạm Tấu
9 13 09 Huyện Lục Yên