RSS

Tag Archives: ban do hanh chinh ha tay

Bản đồ hành chính tỉnh Hà Tây

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Tay_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Từ ngày 1/08/ 2008, Hà Tây đã sát nhật với thành phố thủ đô Hà Nội!

 

Tags: , ,