RSS

Tag Archives: viet nam

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Bac%20Giang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , , ,

Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ba%20Ria%20Vung%20Tau_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , , , ,

Bản đồ hành chính tỉnh An Giang

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/An%20Giang_resize.jpg

click phải chuột, view image để xem ảnh to!

nguồn: http://tailieuso.com/ email: tailieuso@gmail.com đt: 0988.674.911

 

Tags: , , ,

Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Noi_resize.jpg

Hà Nội trước khi sát nhập Hà Tây về!

 

Bản đồ nội thành Hà Nội:

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/TT%20TP%20Ha%20Noi_resize.jpg

Bản đồ Hà Tây cũ:

https://i0.wp.com/shopngoaingu.com/bandohanhchinh.wordpress.com/Ha%20Tay_resize.jpg

 

Tags: , , ,